Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Українська мова

Завдання на вересень 2017-2018 н.р. :

№ уроку

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє завдання

1

Вступ. Українська мова у світі

Загальні відомості про мову

Нові факти про українську мову та відомих мовознавців

§1,3 -  опрацювати теоретичний матеріал і дати письмово відповіді на запитання в кінці параграфів

Підготувати доповідь про українську діаспору (письмово) Обсяг-сторінка а4

2

Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, ССЦ (текст).

Розділ фонетика

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Праця за підручником-вправи 58,59,61,63,64 усно;60,65-письмово; табл. На стор.46- переписати у зошит

Вправа 66-письмово,67-усно

3

Зв’язне мовлення №1(у). Основні поняття мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення.

Загальні відомості про культуру мови

Розвиваємо вміння спілкуватися, підвищуємо культуру мови

§2,4 -  опрацювати теоретичний матеріал і дати письмово відповіді на запитання в кінці параграфів

Вправа 20 письмово

4

Зв’язне мовлення №2(у). Бібліографія. Анотація.

 

 

Стр.154-155-опрацювання теоретичного матеріалу; Праця за підручником-вправа 276 усно;274-письмово

Вправи 275, 277-письмово

5

Основні норми української літературної вимови. Робота з орфоепічним словником.

Розділ орфоепія

Знайомимося з орфоепічним словником української мови

Праця за підручником-вправи 70,72,74-усно; 69,71,73-письмово

Вправи 75,76-письмово.

За допомогою мережі інтернет ознайомитися з орфоепічними словниками укр. мови

6

Звуки мови і знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних.

 

Поглиблюємо знання з орфоепії, фонетики, орфографії

Праця за підручником-вправи 77,80,81-усно; 78,79,87-письмово

Вправа-85 письмово

7

Чергування звуків.

 

Поглиблюємо знання з орфоепії, фонетики, орфографії

Праця за підручником-вправи 88,89-усно; 87,92-письмово

Вправа-93 (обидва варіанти а і б) письмово

8

Зв’язне мовлення №3(у). Творчий переказ тексту художнього стилю.

Повторення відомостей про стилі мовлення

Розвиток творчих здібностей

Стр.167- опрацювання теоретичного матеріалу; вправа 289 І,ІІ,ІІІ - усно

Вправа289 IV-письмово

Вимоги вчителя:

1. Робочий зошит з української мови (у лінію, 12 аркушів) - 1 пр.

2. Робочий зошит з української літератури (у клітинку, 36 або більше аркушів) 1 пр.

3. Зошит для контрольних робіт з української мови (у лінію, 12 аркушів) - 1 пр.

4. Зошит для контрольних робіт з української літератури (у лінію, 12 аркушів) 1 пр.

Контактні дані вчителя:

Соковська Тетяна Олександрівна

Телефон: 0996392379

Електронна скринька: sokovskaya@ukr.net

Skype: ts.92900

Навчальні програми та підручники:

1. Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української літератури в ЗНЗ у 2017 – 2018 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №.

Підручник: Авраменко О.М. Українська література: підручник для 10 класу для загальноосвітніх навчальних закладів/ О.М. Авраменко. – К.: «Грамота», 2010. – 280с.

2. Календарно-тематичне планування складено згідно з рекомендаціями МОН України щодо особливостей викладання української літератури в ЗНЗ у 2017 – 2018 н. р. та відповідно до Програми для ЗНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826

Підручник: Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 10 класу для загальноосвітніх навчальних закладів/ О.В. Заболотний. – К.: «Генеза», 2010. –286 с.

Завдання на жовтень 2017-2018 н.р. :

Українська мова

№ уроку

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Домашнє завдання

1

Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знаку, апострофа.

 

Загальні відомості про мову

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Вправа- 92 - письмово

2

Перевірочний диктант.

 

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Вправа-87 -письмово

3-4

Зв’язне мовлення .Творчий переказ тексту художнього стилю з продовженням.

Загальні відомості про мову

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Вправа- 292-письмово

5

Стилістичні засоби фонетики.

Загальні відомості про мову

Розвиваємо вміння спілкуватися, підвищуємо культуру мови

Вправа- 99 -усно

6

Контрольна робота. Письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з продовженням.

 

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Вправа-289- письмово

6

Звуки мови і знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних.

Загальні відомості про мову

Поглиблюємо знання з орфоепії, фонетики, орфографії

Вправа-78-письмово

7

Зв’язне мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.

Загальні відомості про мову

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Вправа-284- письмово

8

Контрольна робота . Контрольне читання мовчки.

 

Поглиблюємо знання з раніше вивченого

Додаток 1.

 

 

Українська література

 

№ уроку

Тема

Вивчаємо

Коментар

Домашнє завдання

1

 Образи Грицька й Максима; жіночі образи. Сатиричне зображення експлуататорів. Майстерність художника  у відтворенні картин народного життя.

 

 

 

Підручник: опрацювання теоретичного матеріалу-стр.42-47.

складання конспекту

2

Зв’язне мовлення. Диспут на тему: «Чи варто виправдовувати Чіпку?». Підготовка до домашнього твору.

 

 

Підготувати аргументи на захист своєї думки.

3

Значення описів природи для розкриття внутрішнього стану героїв.  Ідея назви твору. Значення спадщини Панаса Мирного. Т.Л. Поняття про соціально-психологічний роман.

Теорія літератури-соціально-психологічний роман

Підручник: опрацювання теоретичного матеріалу-стр.47.

Підручник: опрацювання теоретичного матеріалу-стр. 48-49(опрацювання питань - усно)

4

Контрольна робота. (тести). Узагальнення та систематизація знань з теми.

 

 

Додаток 2.

5

Розвиток драматургії і театру. Активізація аматорського руху в Україні.

Теорія літератури-

Драматургія; трагедія, комедія, трагикомедія.

Підручник: опрацювання теоретичного матеріалу-стр.63-65(конспект)

конспект

6

І. Карпенко-Карий. Огляд життя і творчості письменника. Артистична діяльність. “Хазяїн” – соціально-сатирична комедія нового типу.

 

Підручник: опрацювання теоретичного матеріалу-стр.50-54 (конспект)

конспект

7

Особливості образу Пузиря. Психологічне вмотивування вчинків Пузиря, трагікомізм образу.

Теорія літератури: гумор і сатира, комічне

Текст твору «Хазяїн»

Читати твір «Хазяїн»

8

Феноген, Ліхтаренко, Зеленський як доповнення образу Пузиря.  Представники народницької інтелігенції.

 

Підручник; текст твору «Хазяїн»

Скласти цитатну характеристику образів