Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Історія всесвітня

Автор: Полянський П.

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє завдання

Основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.

Якими  були особливості розвитку світової цивілізації в XX ст

Характерні ознаки індустріального суспільства

Завдання 2-4 стор. 14

Стор. 8-14

США, Велика Британія. Особливості державного устрою і політичного життя

Чому в XІX ст.. зростала роль держави в житті людей

Особливості державного устрою і політичного життя

Таблиця на стор. 18,21

Параграф 1, письмово заповнити таблицю на стор. 33

Німеччина, Франція, Росія, Австро-Угорщина

 Чому наприкінці XІX ст.. активізувався робочий рух та якими були головні вимоги до держави з боку найманих робітників

Особливості державного устрою і політичного життя.

Таблиця на стор. 25,26,28,31

Параграф 2, письмово заповнити таблицю на стор. 33

Особливості соціально-економічного розвитку США, Великої Британії, Німеччини, Франції

У зв’язку  із чим Велика Британія втратила наприкінці XІX ст.. промислову першість  у світі?

Особливості соціально-економічного розвитку

Завдання 2 стор. 44

Письмово заповнити таблицю на стор. 45

 

 

Термін виконання до 20 вересня 2017 року