Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Історія України

Автори: С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє завдання

Вступ. Хронологічні межі курсу. Характерні риси розвитку українських земель

Періоди історії України

Основні суспільні процеси, які мали місце в українських землях на початку XX ст..

Стор. 8 тестові завдання

Стор. 4-10

Українські землі на початку XX ст..

До складу яких держав входили українські етнічні землі на початку XX ст..

Національний склад передвоєнної України. Соціальна структура суспільства

Стор. 19 тестові завдання

Стор. 10-18, параграф 1

Економічний розвиток українських земель на початку XX ст..

Які основні риси розвитку промисловості були характерні для українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперії наприкінці XX ст..

Економічна криза 1900-1903 рр.. Особливості розвитку промисловості на початку XX ст… Стан сільського господарства.

Стор. 30. Тестові завдання

Стор. 20-29 параграф 2

Політизація національно-визвольного руху. Виникнення політичних партій

Які громадські організації існували у Східній та Західній Україні наприкінці XІX ст..

Український національно-визвольний рух. Політизація національного руху в Західно-українських землях. Перші політичні партії в Наддніпрянській Україні.

Стор. 37. Тестові завдання

Стор. 31-36 параграф 3

 

 

Термін виконання до 20 вересня 2017 р.