Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Фізика

Тема

Повторюємо

Вивчаємо

Коментар

Домашнє завдання

Механічний рух

Швидкість

Час

Шлях

Матеріальна точка. Рух землі.

Траєкторія, шлях

Переміщення

Чи залежить траєкторія від

вибору системи відліку

Параграф 1, конспект

Прямолінійний рівномірний

рух

Одиниці швидкості

Проекції векторної

величини на осі

Швидкість прямолінійного

рівномірного руху

Середня швидкість

Наведіть приклади

прямолінійного

рівномірного руху

Параграф 2, завдання 3 стор. 32

Прямолінійний рівноприскорений

рух

Прискорення одиниц

і прискорення

Миттєва швидкість

Прискорення

 

Вільне падіння

Що таке прискорення?

Параграф 3, завдання 2 стор. 40

Приклади розв’язання

задач

Шлях

Переміщення

Одиниці вимірювання

Середня швидкість під час прямолінійного

рівноприскореного руху

Що таке середня

швидкість?

Параграф 4, завдання 4 стор. 49

Рівномірний рух по колу

Період обертання

Обертова частота

Кутова швидкість

Прискорення  за умови

рівномірного руху по колу

Що таке кутова

швидкість

Одиниці вимірювання

Параграф 5, завдання 1 стор. 56

 

 

Термін виконання до 23 вересня 2017 року

 

 

  1. Перший закон Ньютона
  2. Взаємодія та сили
  3. Другий закон Ньютона
  4. Третій закон Ньютона
  5. Закон Всесвітнього тяжіння
  6. Задача:

Брусок масою 1 кг рівномірно тягнуть по столу за допомогою пружини жорсткістю 100 н/м. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між  бруском і столом, якщо видовження пружини дорівнює 3 см.

Відповіді надіслати до 07.12.2017 року