Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Етика

Термін виконання 1-16 вересня

1.Етика. Поняття етики

Вивчення теорії.

2.Історичній екскурс. Історія виникнення.

Написати реферат

 

* З’ясувати, коли й чому виникла мораль, як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Повторити та вчити вміти  застосовувати  поняття:етика,  мораль, правила етикету, моральність, вихованість.

*Знати поняття: етика,  мораль, правила етикету, моральність, вихованість, вчинок

*Реферат здати в поставлений термін

 

Термін виконання 18-30 вересня

1. Цінності людини в сучасному світі

Розтлумачити поняття «духовність», «духовна краса» та навести

приклади духовних потреб людини й проявів краси людської душі.

Оцінює ситуації та вчинки людей з позиції проявів духовної краси.

2. Чому моральні цінності називають життєвими орі-єнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов'язок. Що означає бути дорос-лим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність.

Пояснити  поняття «моральні цінності».

Висловити своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини.

Навести приклади вчинків людей, сильних духом. Аналізувати ситуації, у яких гостро відчуваються суперечності між «хочу» і «треба».(письмово)

 

*Письмові роботи здати в поставлені терміни

 

Термін виконання :жовтень-листопад

1.Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства Вивчення теорії. Реферат

2.Чому мораль громадянського суспільства

називають гуманістичною. Написати конспект

3. Чи може бути свобода основою

моральності. Опрацювання теорії

4.Що означає бути самим собою. Чи може

людина бути й залишатися собою в

суспільстві?? Опрацювання теорії. Твір роздум

5.Що таке права та свободи людини. Опрацювання теорії. Конспект

6.Як поважати та захищати права людини в

демократичному суспільстві. Як

співвідносяться право, свобода і обов’язок. Опрацювання теорії. Конспект

7.Що таке суспільна справедливість і

соціальна різноманітність. У чому ми всі

рівні, хоча й різні. Опрацювання теорії. Конспект

8. Як співвідносяться мораль і закон як

регулятори життя громадян в

демократичному суспільстві. Опрацювання теорії. Конспект

9.Що означає рівність усіх перед законом?

Опрацювання теорії. Конспект. Твірр-роздум на подану тему

10.Що таке громадянська позиція людини.

Чому громадянська позиція є цінністю

демократичного суспільства. Опрацювання теорії. Конспект

 

* Знати основні поняття, вміти пояснити їх

*Реферат на тему6 «Що розуміють під свободою вибору, дії, волі»

 

Термін виконання грудень

1. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні Опрацювання теорії. Основні поняття виписати.

2. Як проявити повагу до національних

традицій, звичаїв та обрядів інших народів. Твір

*Написати роботу на тему : »Як громадяни повинні ставитися до своєї держави» твір-роздум

*Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні?»

*Письмові роботи здати в поставлені терміни