Виконані завдання надсилайте на електронну скриньку osvita_remote@meta.ua

В темі листа потрібно зазначити ПІБ та назву предмета з якого виконувалося завдання. 

Геометрія 

Тема

Домашнє завдання

Параграф 1.1 Про логічну побудову планіметрії. Основні поняття. Аксіоми планіметрії.

№ 1.8, 1.11, 1.13, 1.15

Параграф 1.2. Опорні факти курсу планіметрії. Вивчити Теорему Фалеса. Повторити поняття коло і круг, вписаного кута, центрального кута, вписаного і описаного кола навколо правильного многокутника

№ 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.29

Виконати до 25.вересня 2017 року

 

Алгебра      Г.П. Бевз, В.Г. Бевз

Параграф 1 Дійсні числа, стр. 6-9

 №14, 19, 21, 23

Параграф 2 Обчислення, стр. 14-17

№43, 45, 49, 53, 59

Параграф 3 Відсоткові розрахунки, стр. 22-24

№100, 102, 104, 108, 119

Виконати самостійну роботу №1 варіант 1 стр. 30

 

Виконати до 2 жовтня 2017 р.

 

Параграф 4 Числові функції, стр. 30-35

№161, 162, 164, 168, 174

Параграф 5 Властивості функцій, стр. 42-44

№203, 205, 206, 210, 216

Самостійна робота №2 варіант 1 стор. 49-50

 

Виконати до 9 жовтня 2017 р.

 

ГЕОМЕТРІЯ 

О.Я. Біляніна, Г.І. Білянін, В.О. Швець

Модуль 2. Вступ до стереометрії.

Параграф 2.1. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії.

стр. 58 № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Параграф 2.2. Наслідки з аксіом стереометрії.

Вивчити Теорему 1, Теорему 2, Теорему 3

стр. 64, № 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19

Тести для самоконтролю (ст. 79). Виконати завдання №1- №10

Виконати до 9 жовтня 2017 р.

Алгебра 

Параграф 6.  Кореня першого степеня, стор. 50-54

№235, 236, 238, 239, 241

Параграф 7.  Степені з раціональними показниками, стор. 58-60

№281, 283, 286, 289, 299

Параграф 8. Степеневі функції, стор. 64-66

№328, 334, 342

 Виконати самостійну роботу №3 варіант І (№1, 2, 3)

До 01 листопада 2017 року

Геометрія

Модуль 3

§ 3.1.  Взаємне розміщення прямих у просторі, стор. 86-88

Вивчити Т.1, Т.2 №3.4, 3.6, 3.8, 3.9

§ 3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі, стор. 91-93.

Вивчити  Т.3 №3.24, 3.26, 3.28

§ 3.3. паралельність прямої і площини, стор. 96-99

Вивчити Т.4. наслідки (1,2,3), № 3.43, 3.44, 3.47, 3.48

Тести для самоконтролю стор. 110 № 18, 21, 23

 

До 30 жовтня 2017 року

Геометрія 

Модуль 4

§ 4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини.

 стор. 114-118

Вивчити Т.1, Т.2, № 4.2, 4.7, 4.8, 4.12

§ 4.2. властивості паралельних площин.

 стор. 121-124

№ 4.25, 4.27, 4.31

§ 4.3. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині.

стор. 128-131

№ 4.55, 4.56, 4.57

Тести для самоконтролю стор. 142,  №17, 18, 19, 21

 

До 13 листопада 2017 року

 

Алгебра 

§10. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.

№ 398, 401

§11. Тригонометричні функції числового аргументу.

№ 445, 447

§12. Основні тригонометричні формули

№462, 464, 467

§13. Формули зведення

№489, 490, 491, 492

 

Завдання виконати до 5 грудня